A A A

Ogłoszenie o możliwości udziału gminy w projekcie dotyczącym wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze

 

Wójt Gminy Raciąż informuje, iż osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpieniem kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek) proszone są o kontakt z tut. Urzędem Tel. 23 679 12 80 lub osobiście w pok. Nr 1 (parter) w celu zapisania się na listę osób zainteresowanych.

Ponadto informuję, że w chwili obecnej prowadzona jest jedynie lista osób chętnych w celu określenia skali zainteresowania wśród mieszkańców Gminy Raciąż. W zależności od zainteresowania mieszkańców program mógłby być realizowany w 2018 r.

Zbieranie przez urząd deklaracji mieszkańców, chcących wymienić kotły węglowe, gazowe, olejowe lub opalane biomasą na kotły bardziej ekologiczne i wydajne związane jest z ogłoszeniem konkursu na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

By gmina mogła aplikować o środki, konieczne jest we wniosku zgłaszanym przez gminę podanie skali zainteresowania po stronie mieszkańców oraz szczegółowych danych. 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem)  oraz czujnika tlenku węgla – czadu.

Koszty niekwalifikowalne, czyli te, które mieszkańcy musza pokryć ze środków własnych to:

  1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
  2. koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła,
  3. koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
  4. koszty wkładu kominowego
  5. koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – modernizacji instalacji c.o i c.w.u.,
  6. koszty przyłącza do sieci,
  7. koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń,
  8. koszty nadzoru nad realizacją inwestycji.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Raciąż, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Raciąż, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona  działalność gospodarcza.

Dotacja ze środków WFOŚiGW wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

Ponadto Gmina Raciąż zastrzega, iż ogłoszenie aktualne jest w chwili obecnej tj. zgodnie z programem ogłoszonym przez WFOŚiGW w Warszawie na 2017 r. i może ulec zmianie w przyszłym roku w zależności od ogłoszonego programu przez WFOŚiGW w Warszawie na 2018 r.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę