A A A

Odpady po środkach ochrony roślin

Rolniku !


W związku z wykorzystywaniem środków ochrony roślin przy produkcji upraw apeluję do rolników z terenu gminy Raciąż o racjonalne zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych po tego typu substancjach.
Przypominam, że opakowania po środkach ochrony roślin należy zwracać do sklepów, w których zostały one uprzednio zakupione. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni wymagać dokumentu potwierdzającego zwrot opakowań, stanowiącego dowód na to, że postąpili z tego typu opakowaniami w sposób zgodny z prawem.
Kwestie związane z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin reguluje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Producentów i importerów środków ochrony roślin skupia Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin(PSOR). System Zbiórki Opakowań PSOR działa w oparciu o przepisy wyżej przywołanej ustawy. Od 2014r. zbierane w jego ramach są nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, ale i opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.
W trosce o otaczające nas środowisko naturalne i tym samym ludzkie zdrowie apeluję, aby zwrócić szczególną uwagę na wspomniany problem. Na rynku istnieje wiele podmiotów, które nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się zajmują, skupując od rolników puste opakowania po środkach ochrony roślin i wykorzystując je potem jako cenny surowiec wtórny. Należy jednak pamiętać, że powstaje wówczas poważne ryzyko, że odpady te poddawane są recyklingowi w niekontrolowany i nieodpowiedzialny sposób, co jest naruszeniem prawa.
W przypadku przekazania pustych opakowań po środkach ochrony roślin (za pośrednictwem sklepów) do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
Jednocześnie dziękuję rolnikom, którzy postępują z opisanymi wyżej odpadami prawidłowo i reagują na niewłaściwe ich zagospodarowanie, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i stanu środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

 

Wójt Gminy Raciąż
/-/ Ryszard Giszczak

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę