A A A

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew obowiązujące od 17.06.2017r.

 

Osoby fizyczne planujące wycinkę drzewa z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA W URZĘDZIE GMINY w przypadku drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych

- 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów  klonolistnych

- 50 cm dla pozostałych drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Pozostałe podmioty, oraz osoby fizyczne planujące usunięcie drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, w przypadku gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm wynosi:

- powyżej 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych;

- powyżej 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych;

 - powyżej 50 cm dla pozostałych drzew.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Raciąż.

 

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę