A A A

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU / UŻYCZENIA

WÓJT GMINY RACIĄŻ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2017.1875 t.j. ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147 t.j. ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013 r., podaję do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ

lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców w formie bezprzetargowej

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę