A A A

XXX sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 1000 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Raciąż. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej (II p.) Urzędu Gminy  Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad XXX sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków.                                                                                                                                                                                                                              5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 rok;

3) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;

4) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2018 – 2021;

5) projekt uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

6) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały O WPF i projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

7) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2018-2021;

8) uchwalenie Budżetu Gminy Raciąż na 2018 rok;

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;

10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018- 2021.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę