A A A

EKOPROJEKT - Sprawdź swój piec!

Od 11 listopada br. obowiązuje uchwała antysmogowa dla Mazowsza, przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowe przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być stosowane, a które należy ograniczyć.

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań EKOPROJEKTU. Wymagania EKOPROJEKTU są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i dotyczącą każdego mieszkańca. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń, m.in. kominków. Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem piec należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy zauważyć, że nowe przepisy w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazują wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym, czyli takim, który służył do spalania śmieci. Ponadto uchwała antysmogowa zakazuje palenia kiepskiej jakości opałem.

Uchwała wprowadza kilka istotnych zapisów dotyczących ograniczeń i zakazów. Od dziś wszystkie nowe instalacje – piece, kominki, kotły muszą spełniać normy EKOPROJEKTU. Od lipca 2018 r. nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 2- proc. (np. mokrego drewna). Do końca 2022 r. użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je na kotły zgodne z wymaganiami EKOPROJEKTU. Tylko użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności. Posiadacze kominków muszą liczyć się także z koniecznością dostosowania do wymagań i wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu. Mają na to czas do końca 2022 r.

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzić staże miejskie i gminne, wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska. Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem od 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej. W ramach RPO WM 2014-2012 na działanie związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrzna zaplanowano ok. 111 mln euro. Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy przekonani, że władze samorządowe. Jesteśmy przekonani, że władze samorządowe gminy powiatu płońskiego mocno zaangażują się w działania mające na celu uświadamianie i informowanie społeczeństwa o wymaganiach EKOPROJEKTU i skutecznie będą aplikować o wsparcie finansowe dla swoich mieszkańców.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę