A A A

Informacja dot. termomodernizacji budynków dla osób fizycznych

Wójt Gminy Raciąż informuje, iż na stronie WFOŚiGW w Warszawie ukazała się następująca informacja:

W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku.

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii).

Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie wraz z drukami zostaną z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru wniosków.

Więcej informacja na stronie internetowej:   http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę