A A A

INFORMACJA dla mieszkańców sołectw Kiniki i Sierakowo

Wójt Gminy Raciąż zawiadamia, że wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy dokonywać w kasie urzędu lub na konto bankowe Gminy Raciąż.

Wpłat na konto należy dokonywać podając nazwisko podatnika, z jakiego tytuł dokonywana jest wpłata i na poczet której raty.

 

Konto bankowe Gminy Raciąż:

BS Raciąż nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę