A A A

Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukacje

Gmina Raciąż realizuje projekt:

 

Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukacje

 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu:

podniesienie u uczniów 4 szkół podstawowych w gminie Raciąż kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez objęcie ich kształceniem min. 2 kompetencji kluczowych i odpowiadających im postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym obowiązkowo innowacyjności i kreatywności w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie:

 • Zajecia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze,

- koło informatyczne;

 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych – indywidualizacja nauczania:

- zajęcia logopedyczne;

- zajęcia stymulujące rozwój poznawczy;

- zajęcia rewalidacyjne.

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:

- matematyki;

- języka angielskiego;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- przyrodnicze;

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne –warsztaty kompetencji społecznych.

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:

- matematyki;

- przyrody;

- j. angielskiego;

- informatyki;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze;

- koło informatyczne;

- koło językowe – język angielski;

 • Indywidualizacja nauczania:

      - zajęcia logopedyczne.

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku:

 • Zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze z:

- matematyki;

- przyrody;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze;

- koło informatyczne;

- koło  językowe – język angielski;

 • Indywidualizacja nauczania:

      - zajęcia logopedyczne

 

W Szkole Podstawowej w Uniecku, wyposażona w ramach projektu pracownia TIK, będzie pracownią międzyszkolną.

 

 

Okres realizacji projektu: od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 411 200,00 zł

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę