A A A

Publiczna Szkoła Policealna ogłasza nabór do szkoły

 
Szkoła daje możliwość bezpłatnego zdobycia umiejętności z zakresu informatyki, ekonomii, mechaniki i agrobiznesu oraz praktycznego posługiwania się wieloma językami obcymi.
 
SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • naukę języka angielskiego,
  • nowatorski program kształcenia,
  • bezpłatne korzystanie z Internetu,
  • nowoczesne pracownie komputerowe,
  • wyposażenie pracowni komputerowej do dyspozycji słuchaczy (skaner, nagrywarka, drukarka),
  • możliwość nauczania przedmiotów w zwiększonym wymiarze godzin (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez słuchaczy).

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu proponuje naukę:

  • w systemie zaocznym,
  • zajęcia dydaktyczne trwać będą 10 miesięcy w roku szkolnym,
  • absolwenci po ukończeniu oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz dyplom technika w wyuczonym zawodzie.

 

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę