A A A

Zapytanie ofertowe - Wykonanie zastępcze usuwania awarii na zadaniu „ Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – Etap II

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie zastępcze usuwania awarii na zadaniu „ Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – Etap II

 

Stan istniejący:

 

W związku z wystąpieniem licznych awarii przydomowych oczyszczalni ścieków na zadaniu j.w. stwierdzono następujące rodzaje koniecznych do wykonania napraw:

 

1. Naprawa i ponowne ustawienie zbiorników bioreaktorów wraz z wykonaniem podłączeń kanalizacyjnych i energetycznych zbiorników bioreaktorów, które w całości lub częściowo „wypłynęły” na powierzchnię. Stwierdzono, że zaczepy mocujące zostały uszkodzone lub są częściowo przechylone w przypadku, gdy część zaczepów nie została uszkodzona. Uszkodzenia obudowy

 

2. Naprawa studni chłonnych rozsączających ścieki oczyszczone, studnie chłonne oparte są o typowe obudowy ustawione na pakietach rozsączających. Studnie nie odbierają odpływających z bioreaktora ścieków oczyszczonych. Aby naprawić studnie chłonne należy je zdemontować wykonać nowe warstwy filtracyjne: dolna z piasku i górna z kamienia sortowanego, ustawić zdemontowana wcześniej obudowę studni, która nie jest uszkodzona oraz wykonać jej obsypanie (kopiec).

 

3. Naprawy urządzeń elektrycznych i mechanicznych (montaż pompy ścieków oczyszczonych, montaż silnika, montaż paska biodisku)

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę