A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - „Jak delfinek pływam, zdrowie zdobywam”

Raciąż, 07.03.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z 22.02.2018 r.

 

Nazwa zadania:

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - „Jak delfinek pływam, zdrowie zdobywam”

 

W związku z organizacją cyklu wyjazdów uczniów kl. I-III szkół podstawowychna pływalnię oraz sprawowanie nad nimi opieki w czasie przejazdu, pobytu na pływalni i powrotu do domu w ramach realizacji zadania Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - „Jak delfinek pływam, zdrowie zdobywam” realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w okresie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z zapisem art. 44 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 2077) oraz zasad zdrowej konkurencji Zamawiający –Gmina Raciąż informuje,że wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część nr 1

Organizacja wyjazdów i sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Uniecku i Szkoły Podstawowej w Koziebrodach:

  1. Barbara Rutynowska, ul. Jana Pawła II 5/2, 09-140 Raciąż
  2. Małgorzata Gałczyńska, ul. Jana Bytnara „Rudego” 46, 09-410 Płock

Część nr 2

Organizacja wyjazdów i sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie i Szkoły Podstawowej w Krajkowie:

  1. Małgorzata Raciniewska, zam. Stare Gralewo 20A, 09-166 Stare Gralewo
  2. Lilla Biegaj, zam. Stare Gralewo 60/4, 09-166 Stare Gralewo
  3. Elzbieta Grzelak, zam. Krajkowo 10/4, 09-140 Raciąż

Uzasadnienie wyboru:

Treść złożonych ofert spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w treści Zapytania ofertowego z 22.02.2018 r.

 

Złożono następujące oferty:

Część nr 1

Organizacja wyjazdów i sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Uniecku i Szkoły Podstawowej w Koziebrodach:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

1

Małgorzata Gałczyńska, zam. 09-410 Płock,

ul. Jana Bytnara ”Rudego” 46

100 pkt

2

Małgorzata Kowalska, zam. Koziebrody 113,

09-140 Raciąż

67 pkt

3

Barbara Rutynowska, zam. 09-140 Raciąż,

ul. Jana Pawła II 5/2

100 pkt

4

Dorota Skwarska, zam. Witkowo 6,

09-140 Raciąż

75 pkt

5

Bożena Wiechowska, zam. Charzyny 15,

09-140 Raciąż

 75 pkt

 

Część nr 2

Organizacja wyjazdów i sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie i Szkoły Podstawowej w Krajkowie:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 

1

Izabela Graczyk ,zam. Stare Gralewo 59,

09-166 Stare Gralewo

86 pkt

 

2

Małgorzata Raciniewska, zam. Stare Gralewo 20A, 09-166 Stare Gralewo

100 pkt

3

Lilla Biegaj, zam. Stare Gralewo 60/4

09-166 Stare Gralewo

100 pkt

4

Elżbieta Grzelak, zam. Krajkowo 10/4,

09-140 Raciąż

100 pkt

 

       Rozdzielnik:

  1. strona internetowa
  2. tablica ogłoszeń

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ        

(-)RYSZARD GISZCZAK

                                                                              

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę