A A A

Zaproszenie do złożenia oferty - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczepkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczepkowo.

Wykaz głównych robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

1. Podłogi i posadzki

2. Roboty murowe

3. Tynki i okładziny ścian

3.1 Naprawa tynków

3.2 Malowanie i tynki mozaikowe

3.3. Glazura

4. Stolarka drzwiowa

5. Żelbetowy zbiornik na nieczystości ciekłe

6. Instalacja wod. – kan.

7. Kanalizacja zewnętrzna

8. Wewnętrzne linie zasilające

9. Instalacje elektryczne wewnętrzne zaplecze

10. Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego i sali zajęć (w szczególności: w meble, zlew, kuchnię gazową i inne niezbędne po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do zaproszenia – dokumentacja projektowa (budowlana, elektryczna, wod. - kan., w tym, między innymi: przedmiary robót, specyfikacje techniczne)

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę