A A A

Szkoły

"Szkołę trzeba traktować
jako cząstkę życia społecznego
jak naturalne miejsce,
gdzie uczeń może żyć i działać,
podlegając ogólnym prawom
życia społecznego,
a nie sztucznym prawom życia szkoły"
C. Freinet

 

Na terenie Gminy Raciąż funkcjonują następujące placówki oświatowe:
 • Zespoły Szkół
 • Szkoły Podstawowe
 • Publiczne Gimnazja
Szkoły na terenie Gminy Raciąż  znane są z bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, dobrych warunków lokalowych, wyposażenia w pomoce dydaktyczne, a także bezpieczeństwa związanego z usytuowaniem szkoły. Nasze placówki są przyjazne dzieciom. Zapewniają im zdobycie potrzebnej wiedzy oraz pozwalają miło, aktywnie i ciekawie spędzić czas. Nasze szkoły są małe, wtopione w lokalną społeczność i wykorzystujące wszystkie atuty środowiska.

Mocne strony szkół:
 • atmosfera wychowawcza zapewniająca poczucie bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • atrakcyjność i różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
 • dobrze wykształcona i stale podnosząca kwalifikacje kadra,
 • bardzo dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe,
 • sale gimnastyczne, boiska szkolne.
Nadrzędnym celem naszych szkół jest aby:
Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.
Pracownicy szkół mieli satysfakcje z wykonywanej pracy.
Szkoły cieszyły się uznaniem w środowisku.

Liczba dzieci w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 - 530
Liczba dzieci w publicznych gimnazjach w roku szkolnym 2008/2009 - 3331. Zespół Szkół w Koziebrodach
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta
  w Koziebrodach
 • Publiczne Gimnazjum w Koziebrodach

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Środkowska
tel.  (23) 679-70-12
www: http://www.zskoziebrody.szkolnastrona.pl/
email: koziebrody@vp.pl


2. Zespół Szkół w Krajkowie

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie
 • Publiczne Gimnazjum w Krajkowie

Dyrektor szkoły: mgr Piotr Kasicki
tel. (23) 679-91-20, (23) 679-91-22
www: http://szkolakrajkowo.edu.pl/
email: zskrajkowo@wp.pl


3. Zespół Szkół w Starym Gralewie

 • Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie
 • Publiczne Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki
  w Starym Gralewie


Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof  Borkowski
tel. (23) 679-30-02
fax. (23) 679-31-53
www: http://www.zsgralewo.jimdo.com
email: zsgralewo@wp.pl

 


4. Zespół Szkół w Uniecku

 • Szkoła Podstawowa w Uniecku im. Powstańców Styczniowych
 • Publiczne Gimnazjum w Uniecku im. Powstańców Styczniowych

Dyrektor szkoły: mgr Anna Ossowska
tel. (23) 679-35-11
www: http://unieck.schoolpage.pl/
email: szkola@unieck.schoolpage.pl

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę