A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • XXXII sesja Rady Gminy Raciąż

  Piątek, 20 kwietnia 2018

         Uprzejmie zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2

   

  Proponowany porządek obrad XXXI sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

  4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 

  5. Przedłożenie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Raciąż”                                                     

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1) w sprawie zmiany granic Sołectwa Kraszewo-Czubaki i Sołectwa Kraszewo-Gaczułty;

  2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

  3) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

  4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż;

  5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

  7. Wolne wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Jaworski                                 

 • W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Gmina Raciąż uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

   

  Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

  Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

 •  Zarządzeniem nr 1.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Raciąż ustanowił dzień 2 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Raciąż. 

   

  Odpracowanie dnia wolnego ustala się na dzień 28 kwietnia 2018 roku (sobota) w godz. 7:30 - 16:00.

   

 • PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy.

  PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

  Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych
  i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

  PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajmy, że dzięki rozliczeniu się drogą elektroniczną,
  ta ważna i potrzebna inicjatywa, zajmie nie więcej niż kilka minut.

  Co rocznie rośnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazują 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniach podatkowych
  za 2016 rok, już ponad 81% podatników obsługiwanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz OPP, a przeciętna kwota przekazanego podatku wyniosła prawie 74,5 zł
  . -  podkreśla Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Szczegółowe informacje dotyczące PIT-WZ znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl  oraz na kanale YouTube (https://youtu.be/nCk3L2y_i3o)

  Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 • Życzenia Wielkanocne

  Czwartek, 29 marca 2018
strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę