A A A

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

  

 Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raciąż mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Oświadczenie

 

Wniosek

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

Sprawozdanie Wojta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY RACIĄŻ NA LATA 2013-2032

 

UCHWAŁA NR XVIII.118.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.115.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.110.2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.109.2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

wiecej...

 

Uchwała Nr XXX/175/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Uchwała Nr XXV/140/2012

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 
Uchwała Nr XXV/139/2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Uchwała Nr XXV/138/2012

w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/137/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Uchwała Nr XXV/136/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

 

 

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę