A A A

Prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020

W nawiązaniu do pisma Starostwa Powiatowego w Płońsku informujemy, że w związku z pracami obserwacyjno - pomiarowymi w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020 na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzone będą prace związane z programem monitoringu lasu.

W związku z powyższym Urząd Gminy Raciąż zwraca się o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Prace terenowe realizowane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę