A A A

Ogłoszenie o możliwości udziału gminy w projekcie dotyczącym wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wójt Gminy Raciąż informuje, iż osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpieniem kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek) proszone są o kontakt z tut. Urzędem Tel. 23 679 12 80 lub osobiście w pok. Nr 1 (parter) w celu zapisania się na listę osób zainteresowanych.

Ponadto informuję, że w chwili obecnej prowadzona jest jedynie lista osób chętnych w celu określenia skali zainteresowania wśród mieszkańców Gminy Raciąż. W zależności od zainteresowania mieszkańców program mógłby być realizowany w 2018 r.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Raciąż, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Raciąż, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Dotacja ze środków WFOŚiGW wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

Bliższe informacje, o programie będą podawane po ogłoszeniu zasad przez WFOŚiGW w Warszawie na rok 2018.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę